Gyas Zakelijk

Talentenfonds

De A.G.S.R. Gyas heeft in 2006 Talentenfonds geïntroduceerd om haar roeitalenten financieel bij te kunnen staan op weg naar de top. Het Talentenfonds bekostigt zaken die nodig zijn om voor roeiers een optimale omgeving te creëren om op het hoogst mogelijke niveau te kunnen presteren.

Ook in uw bedrijf bent u zich wellicht bewust van het grote belang een omgeving te creëren waarin talent zich optimaal kan ontplooien. Denk aan: doorzettingsvermogen, ambitie, teamwork, en discipline. Dit zijn enkele eigenschappen die zowel voor mensen binnen uw onderneming als voor topsporters in de roeiwereld zeer belangrijk zijn. Het samenbrengen van deze twee werelden is dan ook van groot belang om continuïteit aan de top te waarborgen.

Deelname Talentenfonds

Erica Terpstra benadrukte al bij de lancering van het Talentenfonds hoe belangrijk de band tussen (top)sport en het bedrijfsleven is. Het Talentenfonds is afhankelijk van uw financiële steun, maar heeft u ook iets te bieden: een band tussen onze toptalenten en uw bedrijf. Dit hebben wij uitgewerkt in de volgende sponsormogelijkheden:

Cognac: 5000 euro

 • Een naamsvermelding op de Gyas website
 • Een naamsvermelding op de Botenwagen
 • Een naamsvermelding op een bord in het Bootenhuysch
 • De mogelijkheid uw bedrijfsnaam te verbinden aan de talenten van Gyas
 • De mogelijkheid op interne en externe communicatie van het bedrijf te pronken met de verbinding met de roeitalenten van Gyas
 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen
 • Gratis roeiclinic voor het bedrijf met een van de talenten uit het Talentenfonds
 • 5 posters met foto winnend talent en naamsvermelding bedrijf
 • Toespraak van één van de Olympisch roeiers van Gyas
 • Andere exposure (overleggen over de mogelijkheden, bijvoorbeeld uw naam op de wedstrijdjassen)

Goud: 1000 euro

 • Een naamsvermelding op de Gyas website
 • Een naamsvermelding op de Botenwagen
 • Een naamsvermelding op een bord in het Bootenhuysch
 • De mogelijkheid uw bedrijfsnaam te verbinden aan de talenten van Gyas
 • De mogelijkheid op interne en externe communicatie van het bedrijf te pronken met de verbinding met de roeitalenten van Gyas
 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen
 • Gratis roeiclinic voor het bedrijf met een van de talenten uit het Talentenfonds
 • 5 posters met foto winnend talent en naamsvermelding bedrijf

Zilver: 500 euro

 • Een naamsvermelding op de Gyas website
 • Een naamsvermelding op een bord in het Bootenhuysch
 • De mogelijkheid uw bedrijfsnaam te verbinden aan de talenten van Gyas
 • De mogelijkheid op interne en externe communicatie van het bedrijf te pronken met de verbinding met de roeitalenten van Gyas
 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen

Brons: <500 euro

 • Naamsvermelding op de Gyas website als donateur van het Talentenfonds
 • Evenementen zoals de Gyas-Hunze Race en de Martini Regatta als VIP bijwonen

Beheer van het Talentenfonds

Het fonds wordt beheerd door een ALV-commissie. Leden uit deze commissie zullen subsidieaanvragen van de roeiers in overweging nemen en deze binnen gestelde tijd toe- of afwijzen. Daartoe dienen de leden in deze commissie onafhankelijk en objectief te kunnen oordelen over talent. Leden van de commissie moeten allereerst talent kunnen herkennen. Daarnaast is het van belang te weten welke middelen bijdragen aan de ontwikkeling van het talent naar de top. De commissie is daarom zorgvuldig samengesteld uit mensen die op basis van hun positie en ervaring een duidelijke visie hebben op talent en talentontwikkeling binnen onze vereniging. Voordat deze leden zich hebben kunnen zetelen in de commissie dienden ze te worden goedgekeurd door de ALV. Deze ALV commissie zal tevens jaarlijks verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering over haar gevoerde beleid.

Meer weten? Neem contact op!